โปรแกรมตรวจสอบสูตร สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล
MESOOTR.COMการแทนค่าหลักต่างๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
0-503-446 * 77 * 726-258-661-404
A-BCD-EFG * HI * JKL-MNO-PQR-STU
รางวัล
ประเภท สูตรทั่วไป สูตรรวมแต้ม
ตำแหน่ง
ชื่อสูตร
สูตร
จำนวนงวด งวด จาก 605 งวด
ซ่อนสูตร ซ่อน ไม่ซ่อน
  วิธีการใช้งาน
 1. เลือกรางวัลที่ต้องการตรวจสอบ
 2. เลือกประเภทของสูตร มีให้เลือก 2 ประเภทคือ สูตรทั่วไปและสูตรรวมแต้ม
 3. เลือกหลักหรือตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบ
 4. ป้อนชื่อสูตร ตรงนี้จะป้อนหรือไม่ป้อนก็ได้ เพราะมันเป็นแค่ข้อความช่วยจำให้คุณเท่านั้น
 5. ป้อนสูตรที่มีลงไป จะเป็นสูตรภาษาไทย หรือสูตรภาษาอังกฤษก็ได้
  ถ้ามีมากกว่า 1 สูตรก็คั่นแต่ละสูตรออกจากกันด้วยเครื่องหมาย , หรือจะกด Enter ก็ได้
 6. ระบุจำนวนงวดที่ต้องการดูผลลัพธ์ของสูตร ค่าปกติที่ตั้งไว้คือ 25 งวด
 7. คลิกปุ่ม "ตรวจสอบ / Check"
mawinbet++เฮียหอย++เฮียหนอน++รวมโปรแกรม