ตรวจสอบสูตร ด้วย Supersootr20Plus
(ล๊อตเตอรี่ คำนวณไม่ได้ แต่สามารถทำนายได้)

เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน
    เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสูตร
  1. คลิกปุ่ม ตรวจสอบสูตร
  2. เข้าสู่หน้าจอตรวจสอบสูตร ดูรูปทางซ้ายมือ
  3. สูตรที่หามาได้จะอยู่ในช่องรายการสูตร ด้านซ้ายมือ
  4. ตัวเลขในช่อง "ถึง" จะถูกเปลี่ยนเป็นเลขเดียวกับจำนวนสถิติทั้งหมด เพื่อให้สามารถตรวจสอบสูตรถึงงวดล่าสุดได้ทันที
  5. ตัวเลขในช่อง "ใช้สถิติ" จะเปลี่ยนจาก 20 มาเป็น 30 เนื่องจากมีการตั้งเงื่อนไขไว้ว่า ใช้สถิติตั้งต้น 20 งวด และปล่อยให้สูตรเดินเอง 10 งวด จึงรวมเป็น 30 งวด
  6. คลิกปุ่ม แสดงผล HTML เพื่อดูผลของแต่ละสูตร


    *** เป็นเพียงภาพตัวอย่าง เพื่อให้ดูการแสดงผลการตรวจสอบสูตรเท่านั้น ***

เทคนิคลัด การหาดับมาทำเป็นเด่น
กลับไปดูหน้าจอหลักของ Supersootr20Plus