การคัดลอกผลรางวัลใส่ Supersootr20Plus
(ล๊อตเตอรี่ คำนวณไม่ได้ แต่สามารถทำนายได้)

โปรแกรมค้นหาสูตรตามเงื่อนไข
เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน
การคัดลอกผลรางวัลใส่โปรแกรม Supersootr20Plus จะช่วยประหยัดเวลาในการเก็บข้อมูลได้มากมาย เพราะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น แต่การคัดลอกผลรางวัล จะไม่สามารถใช้กับการทำนายบางประเภทได้
    ขั้นตอนการคัดลอกผลรางวัล
  1. เข้าไปในเว็บที่มีการแสดงผลรางวัลย้อนหลัง
  2. ดูด้วยว่าผลรางวัลงวดล่าสุด แสดงไว้แถวล่างหรือแถวบน
  3. ลากเมาส์คลุมผลรางวัล และคัดลอกผลรางวัลเอาไว้
  4. เปิดโปรแกรม Supersootr20Plus
  5. เปิดหน้าอัพเดตสถิติ
  6. ถ้าผลรางวัลที่คัดลอกมา งวดล่าสุดแสดงไว้ที่แถวบนสุด จะต้องทำการติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่อง "เรียงจากล่างขึ้นบน"
  7. คลิกปุ่ม นำเข้าผลรางวัลที่คัดลอก โปรแกรมจะทำการจัดรูปแบบให้และนำไปใส่ในช่องซ้ายมือให้อัตโนมัติ
  8. คลิกปุ่ม บันทึก


หมายเหตุ : บางเว็บมีรูปแบบการแสดงผลรางวัลท ี่แตกต่างจากรูปแบบที่โปรแกรมสามารถอ่านได้ จึงไม่สามารถคัดลอกผลรางวัลใส่โปรแกรมได้

หน้าจอหลักของ Supersootr20Plus