วิธีกำหนดจุดเริ่มต้นหาสูตรด้วยตัวเอง ด้วย Supersootr20Plus
(ล๊อตเตอรี่ คำนวณไม่ได้ แต่สามารถทำนายได้)

โปรแกรมค้นหาสูตรตามเงื่อนไข
เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน
แนวทางการหาปักหลักจากสูตรดับ แนวทางการหาเลขดับไม่ระบุหลักมาทำเป็นเด่น
    วิธีกำหนดจุดเริ่มต้นหาสูตรด้วยตัวเอง
  1. ที่หน้าจอหลัก กดปุ่ม F10 จะปรากฎหน้าจอนี้ขึ้นมา
  2. ป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ในช่อง "กำหนดค่าเริ่มต้น" เช่น bcdeff แล้วคลิกปุ่ม นำไปใช้
  3. คลิกวงกลมสีแดง มุมล่างซ้ายออก เพื่อกำหนดให้หาสูตรต่อจากเดิม
  4. ตั้งเงื่อนไขหาสูตร แล้วคลิกปุ่ม เริ่มต้นค้นหาสูตร

หน้าจอหลักของโปรแกรม Supersootr20Plus