วิธีการติดตั้งโปรแกรมด้วยตัวเอง

วิธีแก้ไขเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาไม่แสดงภาษาไทย
  ปิด UAC ก่อนติดตั้งโปรแกรม
  เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ 100% คลิกดูวิธีการปิด UAC
  ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากลิงก์ที่ได้รับจากผู้ขาย
  ถ้าเปิดด้วย Chrome ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะอยู่ที่มุมล่างซ้าย

  ถ้าเปิดด้วย Firefox มักจะปรากฎหน้าจอแบบนี้ก่อน

  แนะนำให้เลือก "บันทึกไฟล์" และคลิกปุ่ม ตกลง
  ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะอยู่ที่ด้านบนขวามือ
 2. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมา จะปรากฎลักษณะแบบนี้

  ในแต่ละเครื่องจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้เปิด และบางครั้งจะมีโปรแกรมแนบให้มากกว่า 1 โปรแกรม
 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์โปรแกรม แล้วรอสักครู่
 4. โปรแกรมจะถามว่า นี่จะเป็นการติดตั้งโปรแกรม Supersootr20Plus ต้องการทำต่อหรือไม่ คลิก Yes ได้เลยครับ
 5. คลิก Next
 6. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Create a desktop icon เพื่อสร้างไอค่อนไว้บน Desktop แล้วคลิก Next
 7. คลิก Install
 8. รอสักครู่
 9. หน้าจอสุดท้าย ถ้ามีเครื่องหมายถูก ติ๊กไว้ที่ Launch Supersootr20Plus ก็ควรติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกก่อน แล้วคลิกปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม
 10. หากมีไฟล์โปรแกรมมากกว่า 1 ไฟล์ ก็ควรทำกับไฟล์อื่นๆ แบบเดียวกันจนครบทุกไฟล์
  หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ควรปรับแต่งเล็กน้อย เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. หาไอค่อน Supersootr20Plus บน Desktop ให้เจอ
 2. คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ไอค่อน Supersootr20Plus แล้วเลือกเมนู Properties (ถ้าเป็นภาษาไทย จะชือเมนู คุณสมบัติ)
 3. คลิกที่ป้าย Compatibility (ความเข้ากันได้) และคลิกปุ่ม Change settings for all users (เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ทุกคน) ตามลำดับ
 4. ติ๊กเครื่องหมายถูก ที่ Run this program as an administrator (เปิดใช้งานในฐานะผู้ดูแล) แล้วคลิกปุ่ม Apply (นำไปใช้), OK (ตกลง) และ OK (ตกลง) ตามลำดับ
  วิธีการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน
 1. ดับเบิ้ลคลิกไอค่อนของโปรแกรม
 2. การเปิดใช้งานครั้งแรก จะต้องป้อนรหัสปลดล็อคโปรแกรม โดยแจ้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎบนหน้าจอ ไปยังผู้ขายโปรแกรม แล้วนำรหัสที่ได้มาป้อนในช่องที่กำหนด แล้วคลิกปุ่ม ปลดล็อค
 3. หากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว มีบางส่วนแสดงเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก คือเป็นเครื่องหมาย ????? หรือไม่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คลิก ดูวิธีแก้ไขเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาไม่แสดงภาษาไทย
 4. คลิก ดูวิธีแก้ไข เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วหน้าจอเละ ไม่เป็นระเบียบ

หน้าจอหลักของโปรแกรม Supersootr20Plus