หน้าจอหลักของโปรแกรม Supersootr20Plus
(ล๊อตเตอรี่ คำนวณไม่ได้ แต่สามารถทำนายได้)

โปรแกรมค้นหาสูตรตามเงื่อนไข
เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน

เทคนิคลัด การหาดับมาทำเป็นเด่น


คุณสมบัติของโปรแกรม

คุณสมบัติของโปรแกรม

  ดูกันว่า ส่วนต่างๆ บนหน้าจอโปรแกรมมีไว้ทำอะไรบ้าง?

 • หมายเลข 1 : ใช้เลือกประเภทการทำนาย
 • หมายเลข 2 : ล็อคตำแหน่งประเภทการทำนาย คือ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งใด ก็ให้ล็อคมาที่ประเภทนั้นๆ เสมอ
 • หมายเลข 3 และ 4 : เลือกใช้สถิติตามวันอาทิตย์ ถึง เสาร์ หรือใช้สถิติตามวันที่ 1, 2, 17, 16 และ 30 ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 5 : กำหนดให้หาสูตรหลักใดๆ ต่อเนื่องกันไป และบันทึกสูตรให้อัตโนมัติ ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 6 : กำหนดหลักที่ต้องการนำมาสร้างเป็นสูตรด้วยตัวเอง เช่น ใช้เฉพาะเลขรางวัลที่ 1 กับเลขท้าย 2 ตัว เป็นต้น ดูตัวอย่าง และสามารถสุ่มสลับหลักที่เลือกได้ด้วย ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 7 : เปิดสถิติขึ้นมาแก้ไข ตัวเลขบนปุ่มบอกให้รู้ว่ามีสถิติทั้งหมดกี่งวด ดูตัวอย่าง, ดูวิธีการเพิ่มสถิติ
 • หมายเลข 8 : แสดงสถิติที่ป้อนไว้ แต่ละประเภทการทำนายจะแสดงไม่เหมือนกัน
 • หมายเลข 9 : ค้นหาเลขที่เคยออกมาแล้ว ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 10 : พิมพ์เลขที่เคยออก ตามเงื่อนไขที่ระบุ ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 11 : ให้ผู้ใช้กำหนดว่า จะปล่อยให้สูตรเดินเองแบบธรรมชาติกี่งวด ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 12 : กำหนดว่าจะใช้สถิติมาทำเป็นสูตรตั้งต้นให้กี่งวด
 • หมายเลข 13 : ตัวเลขจะเปลี่ยนไปอัตโนมัติ เมื่อมีการป้อนเลขในช่องหมายเลข 11 และ 12
 • หมายเลข 14 : เปิดและปิดเสียง Effect ที่มีในโปรแกรม
 • หมายเลข 15 : เปิดและปิดฟังก์ชั่นแกะสูตร (การแกะสูตร คือ การค้นหาที่มาของสูตรว่ามาจากการเอาหลักไหนมาบวกกันอย่างไรบ้าง) ดูวิธีการแกะสูตร
 • หมายเลข 16 : ประเภทของสูตร มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งสูตรเด่นและดับ ทั้งปักหลักและไม่ปักหลัก ดูประเภทของสูตร
 • หมายเลข 17 : ระบุว่า ในช่วงจำนวนงวดที่ระบุไว้ในหมายเลข 12 สูตรที่ได้จะต้องผิดไม่เกินกี่ครั้ง
 • หมายเลข 18 : ระบุว่า ต้องการสูตรที่ระบุไว้ตามหมายเลข 16 เป็นสูตรละกี่ตัว
 • หมายเลข 19 : ระบุจำนวนสูตรที่ต้องการ (ไม่ควรใช้สูตรเยอะ เพราะเลือกยาก)
 • หมายเลข 20 และ 21 : ใช้ระบุว่า ต้องการสูตรแบบเป็นเลขเด่นมา 1 ตัวหรือแบบมาครบ 2 ตัวหรือมาครบ 3 ตัว เช่น มีในสูตรเท่ากับ 2 จะหมายถึง เราต้องการหาเลขเด่นมาครบ 2 ตัว ถ้าระบุว่ามีในสูตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 จะหมายถึง เลขเด่นจากสูตรจะมาให้เห็นเพียง 1 ตัวหรือ 2 ตัวก็ได้ ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 22 : เริ่มต้นค้นหาสูตรตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดูตัวอย่างการหาสูตรแบบง่าย
 • หมายเลข 23 : หยุดค้นหาสูตรชั่วคราว และสามารถกดหาต่อได้
 • หมายเลข 24 : หยุดค้นหาสูตรทันที
 • หมายเลข 25 : หยุดค้นหาสูตรและตั้งเงื่อนไขใหม่
 • หมายเลข 26 : เปิดและปิดการย่อหน้าต่างในขณะที่กำลังหาสูตร การย่อหน้าต่างในขณะกำลังหาสูตร จะทำให้โปรแกรมทำงานเร็วกว่าเดิมเล็กน้อย
 • หมายเลข 27 : แสดงสูตรที่หาได้เป็นภาษาไทย
 • หมายเลข 28 : แสดงสูตรที่หาได้เป็นภาษาอังกฤษ
 • หมายเลข 29 : กำหนดว่าจะใช้สูตรที่เกิดจากการเอาเลขที่ออก มาบวกกันตั้งแต่กี่หลักถึงกี่หลัก เช่น หลักแสน + หลักหมื่น มีค่าเท่ากับ 2 หลัก, หลักแสน + หลักแสน + หลักแสน มีค่าเท่ากับ 3 หลัก (จะนับจำนวนหลักเป็นจำนวนครั้งก็ได้)
 • หมายเลข 30 : พื้นที่แสดงสูตรที่ได้ตามเงื่อนไข สามารถคลิกที่สูตรแต่ละสูตรเพื่อดูผลของสูตรนั้นๆ ได้เลย ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 31 : คัดลอกสูตรที่หาได้เอาไว้ในคลิปบอร์ด เพื่อเอาสูตรไปวางไว้ที่โปรแกรมอื่นๆ เช่น Word หรือ Excel เป็นต้น
 • หมายเลข 32 : กำหนดว่าจะให้หาสูตรที่จุดเริ่มต้น หรือหาต่อจากที่หาสูตรพบล่าสุด (คลิกให้เป็นสีแดงคือ ให้หาที่จุดเริ่มต้น) นอกจากนี้ ยังสามารถระบุ จุดเริ่มต้น ในการหาสูตรเองได้ด้วย ดูวิธีการระบุจุดเริ่มต้นในการหาสูตร
 • หมายเลข 33 : กำหนดว่าจะหาสูตรแบบทั่วไปที่นิยมใช้กัน หรือจะหาแบบรวมแต้ม (คลิกให้เป็นสีแดงคือ หาสูตรรวมแต้ม)
 • หมายเลข 34 : เข้าสู่หน้าจอตรวจสอบสูตร
 • หมายเลข 35 : บันทึกสูตรที่หาได้ เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล เพื่อเปิดเอามาใช้งานในภายหลัง
 • หมายเลข 36 : ออกจากโปรแกรม

โปรแกรม Supersootr จะมีรุ่นสั่งทำพิเศษอีกหลายแบบ
ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าท่านใดจะสั่งทำเพิ่มเติมอย่างไร
หน้าจอตรวจสอบสูตรของ Supersootr20Plus