หน้าจอตรวจสอบสูตร ของโปรแกรม Supersootr20Plus
(ล๊อตเตอรี่ คำนวณไม่ได้ แต่สามารถทำนายได้)

โปรแกรมค้นหาสูตรตามเงื่อนไข
เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน

เทคนิคลัด การหาดับมาทำเป็นเด่น


คุณสมบัติของโปรแกรม

คุณสมบัติของโปรแกรม

  หน้าจอตรวจสอบสูตร ส่วนที่สำคัญๆ มีอะไรบ้าง

 • หมายเลข 1 : เลือกประเภทการทำนาย
 • หมายเลข 2 : เลือกหลักที่ต้องการตรวจสอบ
 • หมายเลข 3 และ 4 : ระบุเงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม ว่าต้องการตรวจสอบแบบธรรมดาหรือแบบมาครบ 2 ตัวหรือมาครบ 3 ตัว
 • หมายเลข 5 : เปิดสูตรที่บันทึกไว้ขึ้นมาตรวจสอบ
 • หมายเลข 6 : ช่องรายการสูตร สำหรับแสดงสูตรที่ค้นหาจากหน้าจอแรก และสูตรที่เปิดขึ้นมา ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 7 : แสดงชื่อสูตรที่คลิกจากช่องรายการสูตร หมายเลข 6 ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 8 : แสดงผลการตรวจสอบสูตร ที่คลิกจากช่องรายการหมายเลข 6 เป็นภาษาไทย ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 9 : เปิดสถิติขึ้นมาแก้ไข ตัวเลขบนปุ่มบอกจำนวนสถิติที่มีทั้งหมด ทำงานเหมือนปุ่มเปิดสถิติในหน้าจอแรก
 • หมายเลข 10 : แสดงสถิติที่ป้อนไว้ในโปรแกรม แต่ละประเภทการทำนายจะแสดงไม่เหมือนกัน
 • หมายเลข 11 : ป้อนเลขเท่ากับจำนวนสถิติทั้งหมด เพื่อกำหนดให้ตรวจสอบสูตรถึงงวดปัจจุบัน
 • หมายเลข 12 : กำหนดว่าจะตรวจสอบสูตรกี่งวด สามารถเปลี่ยนเป็นเลขอื่นได้ตามต้องการ โดยปกติแล้วเลขในช่องนี้จะเท่ากับเลขที่ระบุในหน้าจอแรก + จำนวนงวดที่ปล่อยให้สูตรเดินเอง
 • หมายเลข 13 : คลิกเพื่อป้อนสูตรที่มีอยู่ เข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 14 : สรุปผลของทุกๆ สูตรที่อยู่ในช่องรายการสูตร หมายเลข 6
 • หมายเลข 15 : ช่องสรุปผล ที่เกิดจากการคลิกปุ่มหมายเลข 14 ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 16 : ดูคะแนนเลขเด่นจากสูตรทั้งหมด ที่อยู่ในช่องรายการสูตรหมายเลข 16 ดูตัวอย่าง, ดูคะแนนทีละงวด, ดูคะแนนทุกงวดแบบตาราง (แจกแจง), ดูคะแนนทุกงวดแบบตาราง, ดูคะแนนทุกงวดแบบกลุ่ม (แจกแจง), ดูคะแนนทุกงวดแบบกลุ่ม
 • หมายเลข 17 : ตรวจสอบสูตรและแสดงผลแบบ HTML โดยมีการแต้มสีตัวเลขที่ถูกไว้ด้วย ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 18 : ใส่ข้อความช่วยจำ ตอนแสดงผลแบบ HTML ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 19 : ซ่อนและแสดงชื่อสูตร ตอนแสดงผล HTML ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 20 : ตั้งค่าสีตัวเลข ตอนแสดงผล HTML ดูตัวอย่าง
 • หมายเลข 21 : ลบสูตรที่ผลลัพธ์ซ้ำกัน เพื่อไม่ให้เอาเลขที่เหมือนกันไปนับซ้ำ ซึ่งจะส่งผลให้เลขเด่นเกินความเป็นจริง
 • หมายเลข 22 : สลับการแสดงผลชื่อสูตร เป็นไทยและอังกฤษ
 • หมายเลข 23 : ลบสูตรที่ซ้ำๆ กันออกไป เพื่อให้เหลือแต่สูตรที่ไม่ซ้ำกัน
 • หมายเลข 24 : บันทึกสูตรที่เหลือในช่องรายการสูตร หมายเลข 6 เพื่อเอาไว้ใช้งานต่อไป
 • หมายเลข 25 : ออกจากหน้าจอ ตรวจสอบสูตร
หมายเหตุ : ส่วนประกอบด้านล่างของหน้าจอตรวจสอบสูตร เป็นส่วนที่ใช้ในการคัดกรองสูตรให้เป็นไปตามที่เราต้องการ

ทดลองสร้างสูตรแบบง่ายๆ
หน้าจอหลักของ Supersootr20Plus