คุณสมบัติของโปรแกรม Supersootr20Plus
(ล๊อตเตอรี่ คำนวณไม่ได้ แต่สามารถทำนายได้)

โปรแกรมค้นหาสูตรตามเงื่อนไข
เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน

ดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมด้วยตัวเอง
โปรแกรม Supersootr20Plus เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับค้นหาสูตร ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ระบุ เพื่อนำสูตรที่ได้ไปใช้ในการทำนายเลข ซึ่งปกติแล้วสูตรต่างๆ จะมีผลลัพธ์ที่ไม่ซ้ำกันเต็มที่สูงสุดเพียงแค่ 252 ผลลัพธ์เท่านั้น ดังนั้น หากต้องการใช้โปรแกรมให้ได้ประโยชน์ ไม่ควรเสียเวลาใช้โปรแกรมเพื่อค้นหาสูตรในปริมาณมาก

คุณสมบัติของโปรแกรม Supersootr20Plus
เครื่องมือสำหรับฝึกทำนายเลขโดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
 1. ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือทำนาย เลขสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งสามารถใช้หาข้อมูลเพื่อทำนายได้ทั้งเลข 3 ตัวหน้ารางวัลที่ 1, เลข 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1, เลข 3 ตัวหมุน 4 ครั้ง และเลขท้าย 2 ตัว
 2. ผู้ใช้สามารถเพิ่มและแก้ไขสถิติด้วยตัวเองเมื่อไรก็ได้ โดยไม่ต้องรอให้ผู้พัฒนาโปรแกรมทำให้ คลิกดูหน้าจอป้อนสถิติสำหรับหวยรัฐบาล, คลิกดูหน้าจอป้อนสถิติสำหรับหวยอื่นๆ, ดูตัวอย่างการคัดลอกผลรางวัลใส่โปรแกรม Supersootr20Plus
 3. ทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 4. ประเภทของสูตรทำนายเลขที่หาได้ ได้แก่ สูตรไม่ระบุหลัก เช่น ร้อยสิบหน่วย, ร้อยสิบ, ร้อยหน่วย, สิบหน่วย, สิบหน่วยล่าง ซึ่งมีทั้งสูตรเด่นและสูตรดับ ทั้งสูตรแบบทั่วไปและแบบรวมแต้ม รวมไปถึงสูตรทำนายเลขแบบปักหลัก ทั้งสูตรเด่นและสูตรดับ คลิกดูภาพประกอบ
 5. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถป้อนเงื่อนไข เพื่อให้โปรแกรมคัดเลือกสูตรตามเงื่อนไขให้ตามที่ต้องการได้แตกต่างกันไป เช่น ใช้สถิติ 20 งวด, สูตรละ 3 ตัว ผิดไม่เกิน 0 ครั้ง เป็นต้น ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
 6. สามารถตั้งเงื่อนไขเพื่อดูการเดินของสูตรได้ โดยไม่ต้องหาสูตรทิ้งไว้หลายงวดคลิกดูภาพประกอบ
 7. สามารถตั้งให้โปรแกรมหาสูตรภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่ต่างประเภทกันต่อเนื่องแบบอัตโนมัติได้ เช่น หาสูตรปักหลักร้อยเสร็จแล้วให้หาสูตรปักหลักสิบและปักหลักหน่วยต่อ ซึ่งในการหาแต่ละแบบจะมีการบันทึกสูตรให้โดยอัตโนมัติ คลิกดูรูปภาพ
 8. สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นในการหาสูตรได้ เช่น ให้หาสูตรที่จุดเริ่มต้นที่กำหนดโดยโปรแกรม หรือจะให้หาต่อจากที่ค้นพบสูตรครั้งล่าสุดก็ได้ (หาต่อจากเดิม) หรือจะให้เริ่มต้นหาจากจุดที่ผู้ใช้กำหนดเองก็ได้ ดูภาพหน้าจอกำหนดจุดเริ่มต้นที่ผู้ใช้กำหนดเอง
 9. มีฟังก์ชั่นตรวจสอบสูตรและคัดกรองสูตรอยู่ในตัวโปรแกรมเดียวกัน
 10. แสดงผลการตรวจสอบสูตรเป็นเอกสาร HTML มีสีสันสวยงาม คลิกดูตัวอย่างการแสดงผล
 11. แสดงผลการตรวจสอบสูตรเป็นข้อความภาษาไทย
 12. สามารถบันทึกสูตรเพื่อเปิดใช้งานในครั้งต่อไปได้ โดยสามารถบันทึกสูตรในไฟล์ใหม่ หรือบันทึกสูตรเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วก็ได้
 13. มีฟังก์ชั่นนับคะแนนเลขเด่นเรียงความเด่นจากน้อยไปมาก คลิกดูตัวอย่างการแสดงผล

หมายเหตุ : ผลการทำนายจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการสังเกตและเลือกใช้สูตรของผู้ใช้แต่ละคน

หน้าจอหลักของโปรแกรม Supersootr20Plus