คุณสมบัติของโปรแกรม Supersootr20Plus

โปรแกรมค้นหาสูตรตามเงื่อนไข
เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน

ดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมด้วยตัวเอง
คลิกที่รูป
เพื่อดูรูปขนาดใหญ่แถม
SuperAnalyzer20Plus
คุณสมบัติของโปรแกรม Supersootr20Plus
เครื่องมือสำหรับฝึกทำนายเลขโดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
 1. ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือทำนาย เลขสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งสามารถใช้หาข้อมูลเพื่อทำนายได้ทั้งเลข 3 ตัวหน้ารางวัลที่ 1, เลข 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1, เลข 3 ตัวหมุน 4 ครั้ง และเลขท้าย 2 ตัว
 2. ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือฝึกทำนายเลขอื่นๆ เช่น ลาว, ฮานอย เป็นต้น
 3. ผู้ใช้สามารถเพิ่มและแก้ไขสถิติด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอการอัพเดตสถิติจากผู้ขาย คลิกดูหน้าจอป้อนสถิติสำหรับหวยรัฐบาล, คลิกดูหน้าจอป้อนสถิติสำหรับหวยอื่นๆ
 4. ทำงานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 5. ประเภทของสูตรที่หาได้ ได้แก่ สูตรไม่ระบุหลัก เช่น ร้อยสิบหน่วย, ร้อยสิบ, ร้อยหน่วย, สิบหน่วย, สิบหน่วยล่าง ซึ่งมีทั้งสูตรเด่นและสูตรดับ ทั้งสูตรแบบทั่วไปและแบบรวมแต้ม รวมไปถึงเลขแบบปักหลัก ทั้งสูตรเด่นและสูตรดับ คลิกดูภาพประกอบ
 6. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถป้อนเงื่อนไข เพื่อให้โปรแกรมคัดเลือกสูตรให้ตามที่ต้องการได้แตกต่างกันไป เช่น ใช้สถิติ 20 งวด, สูตรละ 3 ตัว ผิดไม่เกิน 0 ครั้ง เป็นต้น
 7. สามารถตั้งเงื่อนไขเพื่อดูการเดินหน้าของสูตรได้ โดยไม่ต้องหาสูตรทิ้งไว้หลายงวด เพื่อรอให้หวยออกก่อน คลิกดูภาพประกอบ
 8. สามารถตั้งให้โปรแกรมหาสูตรภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่ต่างประเภทกันต่อเนื่องแบบอัตโนมัติได้ เช่น หาสูตรปักหลักร้อยเสร็จแล้วให้หาสูตรปักหลักสิบและปักหลักหน่วยต่อ ซึ่งในการหาแต่ละแบบจะมีการบันทึกสูตรให้โดยอัตโนมัติ คลิกดูรูปภาพ
 9. สามารถกำหนดจุดในการหาสูตรได้ เช่น ให้หาสูตรที่จุดเริ่มต้นที่กำหนดโดยโปรแกรม หรือจะให้หาต่อจากที่ค้นพบสูตรครั้งล่าสุดก็ได้ (หาต่อจากเดิม) หรือจะให้เริ่มต้นหาจากจุดที่ผู้ใช้กำหนดเองก็ได้ ดูภาพหน้าจอกำหนดจุดเริ่มต้นที่ผู้ใช้กำหนดเอง
 10. มีฟังก์ชั่นตรวจสอบสูตรอยู่ในตัวโปรแกรมเดียวกัน
 11. แสดงผลการตรวจสอบสูตรเป็นเอกสาร HTML มีสีสันสวยงาม คลิกดูตัวอย่างการแสดงผล
 12. แสดงผลการตรวจสอบสูตรเป็นข้อความภาษาไทย
 13. มีฟังก์ชั่นเปลี่ยนสูตรสลับไปมาระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คลิกดูรูปภาพ
 14. สามารถบันทึกสูตรเพื่อเปิดใช้งานในครั้งต่อไปได้
 15. สามารถบันทึกสูตรในไฟล์ใหม่ หรือบันทึกสูตรเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วก็ได้
 16. มีฟังก์ชั่นการคัดกรองสูตรอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น ลบสูตรที่ผิดมากกว่า n ครั้ง, ลบสูตรที่ผิดน้อยกว่า n ครั้ง, ลบสูตรที่มีผลลัพธ์ซ้ำกัน ฯลฯ
 17. มีฟังก์ชั่นนับคะแนนเลขเด่นเรียงความเด่นจากน้อยไปมาก คลิกดูตัวอย่างการแสดงผล

หมายเหตุ : ผลการทำนายจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการสังเกตและเลือกใช้สูตรของผู้ใช้แต่ละคน

วิธีการติดตั้งโปรแกรมด้วยตัวเอง
หน้าจอหลักของโปรแกรม Supersootr20Plus