วิธีแกะสูตร โดยโปรแกรม Supersootr20Plus
(ล๊อตเตอรี่ คำนวณไม่ได้ แต่สามารถทำนายได้)

โปรแกรมค้นหาสูตรตามเงื่อนไข
เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน

เทคนิคลัด การหาดับมาทำเป็นเด่น
สูตรต้นฉบับที่ต้องการแกะสูตร
เป็นสูตรเด่นทุกหลัก


  ขั้นตอนการแกะสูตร เพื่อดูว่าสูตรที่เราสนใจนั้นได้เกิดจากการเอาหลักไหนมาบวกกันบ้าง
 1. ติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่อง แกะสูตร จะปรากฎช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ขึ้นมา 1 ช่อง
 2. ดูสูตรต้นฉบับ งวดที่แสดงผลงวดสุดท้ายคืองวด 510-26
 3. ค้นหาดูว่างวดที่ออก 510-26 นั้น เป็นงวดลำดับที่เท่าไรในโปรแกรม โดยคลิกปุ่ม ค้นหา
 4. ป้อนเลข 510 ลงในช่อง ป้อนตัวเลข แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา หรือกด Enter ก็ได้
 5. คลิกที่แถวที่ออก 510 แล้วดูที่หน้าจอหลักของโปรแกรม มีการโฟกัสและทำแถบสีไว้ที่แถวไหน
 6. คลิกปุ่ม ปิด เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
 7. เอาเมาส์ไปชี้ที่แถวที่มีแถบสีขึ้นอยู่ รอสักครู่ แล้วดูเลขที่ปรากฎที่หางเมาส์ จะเห็นเป็นเลข 568
 8. ป้อนเลข 568 ในช่อง "ถึง" แล้วกด Enter
 9. ดูสูตรต้นฉบับ แสดงสถิติ 23 งวด ก็ป้อนเลข 23 ในช่อง "ใช้สถิติ" แล้วกด enter
 10. คลิกวงกลมล่างซ้ายวงแรกให้เป็นสีแดง เพื่อให้หาสูตรที่จุดเริ่มต้น
 11. เลือกประเภทของสูตร เป็นเด่นทุกหลัก
 12. สูตรต้นฉบับผิด 2 ครั้ง ก็ป้อนเลข 2 ในช่อง "ผิดไม่เกิน"
 13. สูตรต้นฉบับเป็นสูตรละ 3 ตัว ก็ป้อนเลข 3 ในช่อง "สูตรละ"
 14. กำหนดจำนวน 1 สูตร
 15. พิมพ์เลขผลลัพธ์ของสูตรต้นฉบับ ตั้งแต่งวดแรกถึงงวดสุดท้าย ลงในช่องขวามือ

 16. คลิกปุ่ม เริ่มค้นหาสูตร รอจนกระทั่งได้สูตรตามจำนวนที่ต้องการ

หน้าจอหลักของ Supersootr20Plus