ประเภทของสูตรใน Supersootr20Plus
(ล๊อตเตอรี่ คำนวณไม่ได้ แต่สามารถทำนายได้)

โปรแกรมค้นหาสูตรตามเงื่อนไข
เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน
แนวทางการหาปักหลักจากสูตรดับ แนวทางการหาเลขดับไม่ระบุหลักมาทำเป็นเด่น
ในโปรแกรม Supersootr20Plus จะมีสูตรให้เลือกใช้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าถนัดหรือชอบการหาสูตรแบบไหน
ประเภทของสูตร
ประเภท ใช้เมื่อ
เด่นร้อย ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักร้อย
เด่นร้อยสิบ ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักร้อย หรือ หลักสิบบน ก็ได้
เด่นร้อยหน่วย ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักร้อย หรือ หลักหน่วยบน ก็ได้
เด่นสิบ ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักสิบบน
เด่นสิบหน่วย ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักสิบบน หรือ หลักหน่วยบน ก็ได้
เด่นหน่วย ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักหน่วยบน
เด่นทุกหลัก ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักร้อย หรือ หลักสิบบน หรือหลักหน่วยบน ก็ได้
เด่นสิบล่าง ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักสิบล่าง
เด่นสิบหน่วยล่าง ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักสิบล่าง หรือ หลักหน่วยล่าง ก็ได้
เด่นหน่วยล่าง ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักหน่วยล่าง
เด่นบนล่าง ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักสิบ หรือ หลักหน่วย หรือ หลักสิบล่าง หรือ หลักหน่วยล่าง ก็ได้
เด่นสิบ (บนล่าง) ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักสิบบน หรือ หลักสิบล่าง ก็ได้
เด่นหน่วย (บนล่าง) ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักหน่วยบน หรือ หลักหน่วยล่าง ก็ได้
เด่น รสน & ล่าง ต้องการหาสูตรเลขที่น่าจะมาให้เห็นที่หลักร้อย หรือ หลักสิบบน หรือ หลักหน่วยบน หรือ หลักสิบล่าง หรือ หลักหน่วยล่าง ก็ได้
เด่น (บน + ล่าง) สำหรับหาข้อมูลไปป้อนในโปรแกรม MatchTable สำหรับหุ้นต่างๆ ในกรณีที่เป็นการหาสูตรเลขรวมแต้มเท่านั้น เพื่อที่จะหาว่า ผลรวมที่เกิดจาก (สิบบน + หน่วยบน) + (สิบล่าง + หน่วยล่าง) มีแต้มไหนที่น่ามาให้เห็นบ้าง เช่น ถ้าผลตามสูตรที่หาได้คือ 2 เลขที่น่ามาให้เห็นก็จะเป็นแบบนี้

ตัวอย่าง ผลที่ได้จากโปรแกรม MatchTable

40-99 หมายถึง 2 ตัวบน คือ 40 และ 2 ตัวล่างคือ 99
4+0=4
9+9=8
ดังนั้น 4+8=12 = 2

เด่น (บน - ล่าง) สำหรับหาข้อมูลไปป้อนในโปรแกรม MatchTable สำหรับหุ้นต่างๆ ในกรณีที่เป็นการหาสูตรเลขรวมแต้มเท่านั้น เพื่อที่จะหาว่า ผลต่างที่เกิดจาก (สิบบน + หน่วยบน) - (สิบล่าง + หน่วยล่าง) มีแต้มไหนที่น่ามาให้เห็นบ้าง เช่น ถ้าผลตามสูตรที่หาได้คือ 6 เลขที่น่ามาให้เห็นก็จะเป็นแบบนี้

ตัวอย่าง ผลที่ได้จากโปรแกรม MatchTable

00-59 หมายถึง 2 ตัวบน คือ 00 และ 2 ตัวล่างคือ 59
0+0=0
5+9=4
ดังนั้น 0-4=6

ดับร้อย ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักร้อย
ดับร้อยสิบ ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักร้อยและหลักสิบบน
ดับร้อยหน่วย ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักร้อยและหลักหน่วยบน
ดับสิบ ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักสิบบน
ดับสิบหน่วย ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักสิบบน และ หลักหน่วยบน
ดับหน่วย ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักหน่วยบน
ดับทุกหลัก ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักร้อย, หลักสิบบน และหลักหน่วยบน
ดับสิบล่าง ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักสิบล่าง
ดับสิบหน่วยล่าง ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักสิบล่าง และ หลักหน่วยล่าง
ดับหน่วยล่าง ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักหน่วยล่าง
ดับบนล่าง ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักสิบบน, หลักหน่วยบน, หลักสิบล่าง และ หลักหน่วยล่าง
ดับสิบ (บนล่าง) ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักสิบบน และ หลักสิบล่าง
ดับหน่วย (บนล่าง) ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักหน่วยบน และ หลักหน่วยล่าง
ดับ รสน & ล่าง ต้องการหาสูตรเลขที่ "ไม่น่า" จะมาให้เห็นที่หลักร้อย, หลักสิบบน, หลักหน่วยบน, หลักสิบล่าง และ หลักหน่วยล่าง
ดับ (บน + ล่าง) สำหรับหาข้อมูลไปป้อนในโปรแกรม MatchTable สำหรับหุ้นต่างๆ ในกรณีที่เป็นการหาสูตรเลขรวมแต้มเท่านั้น เพื่อที่จะหาว่า ผลรวมที่เกิดจาก (สิบบน + หน่วยบน) + (สิบล่าง + หน่วยล่าง) มีแต้มไหนที่ไม่น่ามาให้เห็นบ้าง เช่น ผลของสูตรได้เป็น 2 ก็จะหมายถึง ผลรวมของแต้มสิบหน่วยบน และ แต้มสิบหน่วยล่าง ต้องรวมกันได้ไม่เท่ากับ 2
ดับ (บน - ล่าง) สำหรับหาข้อมูลไปป้อนในโปรแกรม MatchTable สำหรับหุ้นต่างๆ ในกรณีที่เป็นการหาสูตรเลขรวมแต้มเท่านั้น เพื่อที่จะหาว่า ผลต่างที่เกิดจาก (สิบบน + หน่วยบน) - (สิบล่าง + หน่วยล่าง) มีแต้มไหนที่ไม่น่ามาให้เห็นบ้าง เช่น ผลของสูตรได้เป็น 6 ก็จะหมายถึง ผลต่างของแต้มสิบหน่วยบน และ แต้มสิบหน่วยล่าง ต้องได้ไม่เท่ากับ 6

หน้าจอหลักของ Supersootr20Plus