แนวทางการหาแต้มดับมาทำเป็นเด่น
โดยโปรแกรม Supersootr20Plus
(ล๊อตเตอรี่ คำนวณไม่ได้ แต่สามารถทำนายได้)

โปรแกรมค้นหาสูตรตามเงื่อนไข
เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน

เทคนิคลัด การหาดับมาทำเป็นเด่น
แนวคิดนี้เกิดจากการสังเกตว่า เมื่อเราใช้โปรแกรมหาสูตรให้ตามเงื่อนไขที่เราต้องการ ปัญหาที่เจอคือ ไม่ว่าสูตรจะเดินดีแค่ไหน ถึงเวลาเอามาใช้จริงก็มักจะหลุดหรือผิดทุกที จึงได้ทดลองทำแบบสวนทางคือหาสูตรดับโดยตั้งเงื่อนไขให้มันมีโอกาสผิดตอนที่นำมาใช้ เพื่อให้ผลลัพธ์ของสูตรดับนั้นๆ กลายเป็นเลขเด่น

ขั้นตอนที่ 1
  ขั้นตอนการตั้งเงื่อนไข เพื่อหาสูตรแต้มดับมาทำเป็นเด่น ดูตามหมายเลขเลยนะครับ

 1. ดูว่าหวยนั้นๆ มีสถิติเก็บไว้กี่งวด
 2. เราจะปล่อยให้สูตรเดินเองแค่ 1 งวด โดยการนำจำนวนสถิติที่มีทั้งหมด - 1 เหลือผลลัพธ์เท่าไร ป้อนเลขนั้นในช่อง "ถึง" แล้วกด Enter
 3. กำหนดให้ใช้สถิติแค่ 8 งวด โดยป้อนเลข 9 ในช่อง "ใช้สถิติ" แล้วกด Enter (ตรงนี้อยู่ที่การสังเกตและตัดสินใจของผู้ใช้ว่าจะใช้กี่งวด)
 4. เลือกสูตรที่ต้องการเป็น "ดับร้อยหน่วย" เพื่อเอามาทำเป็นแต้มร้อยหน่วย
 5. ป้อนเลข 0 ในช่อง "ผิดไม่เกิน" เพื่อระบุว่า ในช่วง 8 งวดที่กำหนดไว้ สูตรผิดได้ไม่เกิน 0 ครั้ง หรือไม่เคยผิดเลยนั่นเอง
 6. ป้อนเลข 6 ในช่อง "สูตรละ" เพื่อระบุว่า เราจะหาสูตรแต้มดับสิบหน่วย สูตรละ 6 ตัว
 7. ป้อนเลข 55 ในช่อง "จำนวนสูตร" เพื่อระบุว่า เราต้องการสูตรจำนวน 55 สูตร (ป้อนเลขอะไรก็ได้ แต่เลือกใช้แค่ไม่กี่สูตร)
 8. คลิกปุ่ม เริ่มค้นหาสูตร แล้วคลิก Yes เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงานตามคำสั่งของเรา เมื่อได้สูตรครบแล้ว คลิกปุ่ม OK
 9. คลิกปุ่ม ตรวจสอบสูตร เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบสูตร

ขั้นตอนที่ 2
  ขั้นตอนก่อนเลือกสูตร

 1. ดูเลขในช่อง "ถึง" ตำแหน่งหมายเลข 2 ในรูปภาพ ว่ามันเป็นเลขเดียวกับจำนวนสถิติทั้งหมดหรือไม่ (หมายเลข 1) ถ้าไม่ ก็เปลี่ยนให้เป็นเลขเดียวกันเลย เพื่อให้โปรแกรมแสดงผลถึงงวดล่าสุด
 2. ดูเลขในช่อง "ใช้สถิติ" ตำแหน่งหมายเลข 3 ในรูปภาพ จากเดิมเรากำหนดไว้ที่หน้าแรกเป็นเลข 8 และเราปล่อยให้มันเดินเอง 1 งวด ดังนั้นที่หน้าจอตรวจสอบสูตรนี้มันควรเป็นเลข 9 หมายถึง เราจะตรวจสอบสูตรที่ 9 งวด ตรงนี้จะมีผลกับขั้นตอนต่อไปด้วย อย่าลืมนะครับว่าเราจะตรวจสอบสูตรที่ 9 งวด
 3. คลิกปุ่ม สรุปผล ตำแหน่งหมายเลข 4 ในรูปภาพ
 4. ดับเบิ้ลคลิกในช่อง สรุปผล ตำแหน่งหมายเลข 5 ในรูปภาพ มันก็จะแสดงผลอีกหน้าจอนึง แบบนี้

ขั้นตอนที่ 3
  ก่อนจะทำการเลือกสูตร จะต้องเข้าใจรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอก่อน

 1. ตัวเลขสีแดง ในวงเล็บคือ ผลลัพธ์ของสูตรแต่ละสูตร
 2. ตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมาย => คือ งวดที่ผิด เช่น => 9 หมายถึง สูตรนี้ผิดงวดที่ 9
  การพิจารณาเพื่อเลือกสูตรเอามาใช้

 1. เลือกสูตรที่ยังไม่เคยผิดเลย แค่ 2 สูตร
 2. พิจารณาเอาเองว่า 2 สูตรที่เลือกนั้น เราจะเอาผลลัพธ์ที่เหมือนกันมาเป็นเด่น หรือเอาผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันมาเป็นเด่น
  - ถ้าสูตรดับที่เลือกมาผิดทั้ง 2 สูตร ตอนที่นำมาใช้ เลขที่เหมือนกันจะเป็นเด่น
  - ถ้าสูตรดับที่เลือกมาผิด 1 สูตรและถูก 1 สูตร ตอนที่นำมาใช้ เลขที่ไม่เหมือนกันจะเป็นเด่น

อย่าลืมว่า "หวย" คำนวณไม่ได้ นะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าแนวทางใดๆ มันก็จะมีทั้งผิดและถูกปะปนกันอยู่เสมอ


หน้าจอหลักของ Supersootr20Plus