แนวทางการหาดับมาทำเป็นเด่น
โดยโปรแกรม Supersootr20Plus
(ล๊อตเตอรี่ คำนวณไม่ได้ แต่สามารถทำนายได้)

โปรแกรมค้นหาสูตรตามเงื่อนไข
เครื่องมือสำหรับทำนายเลข โดยใช้สถิติและความน่าจะเป็น
ผลการทำนายขึ้นอยู่กับการสังเกตและประยุกต์ของผู้ใช้แต่ละคน
แนวคิดการหาดับแต้ม (แต้มดับ) มาทำเป็นเด่น
แนวคิดนี้เกิดจากการสังเกตว่า เมื่อเราใช้โปรแกรมหาสูตรให้ตามเงื่อนไขที่เราต้องการ ปัญหาที่เจอคือ ไม่ว่าสูตรจะเดินดีแค่ไหน ถึงเวลาเอามาใช้จริงก็มักจะหลุดหรือผิดทุกที จึงได้ทดลองทำแบบสวนทางคือหาสูตรดับโดยตั้งเงื่อนไขให้มันมีโอกาสผิดตอนที่นำมาใช้ เพื่อให้ผลลัพธ์ของสูตรดับนั้นๆ กลายเป็นเลขเด่น

ขั้นตอนที่ 1
  ขั้นตอนการตั้งเงื่อนไข เพื่อหาสูตรดับมาทำเป็นเด่น ดูตามหมายเลขเลยนะครับ

 1. ดูว่าหวยนั้นๆ มีสถิติเก็บไว้กี่งวด
 2. เราจะปล่อยให้สูตรเดินเองแค่ 1 งวด โดยการนำจำนวนสถิติที่มีทั้งหมด - 1 เหลือผลลัพธ์เท่าไร ป้อนเลขนั้นในช่อง "ถึง" แล้วกด Enter
 3. กำหนดให้ใช้สถิติแค่ 9 งวด โดยป้อนเลข 9 ในช่อง "ใช้สถิติ" แล้วกด Enter
 4. เลือกสูตรที่ต้องการเป็น "ดับสิบหน่วย" เพื่อเอามาทำเป็นเด่นสิบหน่วย
 5. ป้อนเลข 1 ในช่อง "ผิดไม่เกิน" เพื่อระบุว่า ในช่วง 9 งวดที่กำหนดไว้ สูตรผิดได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
 6. ป้อนเลข 3 ในช่อง "สูตรละ" เพื่อระบุว่า เราจะหาสูตรดับสิบหน่วย สูตรละ 3 ตัว
 7. ป้อนเลข 900 ในช่อง "จำนวนสูตร" เพื่อระบุว่า เราต้องการสูตรจำนวน 900 สูตร
 8. คลิกปุ่ม เริ่มค้นหาสูตร แล้วคลิก Yes เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงานตามคำสั่งของเรา เมื่อได้สูตรครบแล้ว คลิกปุ่ม OK
 9. คลิกปุ่ม ตรวจสอบสูตร เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบสูตร

ขั้นตอนที่ 2
  ขั้นตอนก่อนเลือกสูตร

 1. ดูเลขในช่อง "ถึง" ตำแหน่งหมายเลข 1 ในรูปภาพ ว่ามันเป็นเลขเดียวกับจำนวนสถิติทั้งหมดหรือไม่ ถ้าไม่ ก็เปลี่ยนให้เป็นเลขเดียวกันเลย เพื่อให้โปรแกรมแสดงผลถึงงวดล่าสุด
 2. ดูเลขในช่อง "ใช้สถิติ" ตำแหน่งหมายเลข 2 ในรูปภาพ จากเดิมเรากำหนดไว้ที่หน้าแรกเป็นเลข 9 และเราปล่อยให้มันเดินเอง 1 งวด ดังนั้นที่หน้าจอตรวจสอบสูตรนี้มันควรเป็นเลข 10 หมายถึง เราจะตรวจสอบสูตรที่ 10 งวด ตรงนี้จะมีผลกับขั้นตอนต่อไปด้วย อย่าลืมนะครับว่าเราจะตรวจสอบสูตรที่ 10 งวด
 3. คลิกปุ่ม สรุปผล ตำแหน่งหมายเลข 3 ในรูปภาพ
 4. ดับเบิ้ลคลิกในช่อง สรุปผล ตำแหน่งหมายเลข 4 ในรูปภาพ มันก็จะแสดงผลอีกหน้าจอนึง แบบนี้

ขั้นตอนที่ 3

  ก่อนจะทำการเลือกสูตร จะต้องเข้าใจรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอก่อน

 1. ตัวเลขสีแดง ในวงเล็บคือ ผลลัพธ์ของสูตรแต่ละสูตร
 2. ตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมาย => คือ งวดที่ผิด เช่น => 2,10 หมายถึง สูตรนี้ผิดงวดที่ 2 และงวดที่ 10
  การพิจารณาเพื่อเลือกสูตรเอามาใช้ แบบที่ 1 เพื่อให้มีตัวเลือกน้อยลงอีกหน่อย

 1. เลือกสูตรที่ผิด 1 ครั้ง สูตรไหนที่ยังไม่เคยผิดเลย ไม่เลือก
 2. เลือกสูตรที่ยังไม่เคยผิดงวดที่ 10 คือ บรรทัดไหนที่มีลงท้ายว่า ,10 หรือ => 10 นี่ไม่เอาเลย
 3. สูตรที่ผิด 1 ครั้ง ควรอยู่ติดกัน 2 สูตร และควรมีเลขผลลัพธ์เหมือนกัน 2 ตัว ลักษณะนี้
 4. เลขผลลัพธ์ของ 2 สูตร เราสามารถใช้ได้หลายกรณี เช่น เลือกเฉพาะตัวเลขที่เหมือนกัน 2 ตัว หรือ เลือกเฉพาะเลขที่ไม่เหมือนกัน 2 ตัว หรือรวมให้เป็นเลข 4 ตัวก็ได้ หรือจับเลขที่เหมือนกับไม่เหมือนเป็น 2 ตัวตรงเลยก็ได้ เช่น จากตัวอย่าง จับได้ 71-17-45-54
 5. เลขที่เราเลือกแล้ว เราจะใช้เป็นเลขเด่น
  การพิจารณาเพื่อเลือกสูตรเอามาใช้ แบบที่ 2 แบบนี้จะเลือกง่ายกว่าแบบที่ 1

 1. เลือกสูตรที่ผิด 1 ครั้ง สูตรไหนที่ยังไม่เคยผิดเลย ไม่เลือก
 2. สูตรที่ผิด 1 ครั้ง ผิดงวดเดียวกัน และควรอยู่ติดกัน 3 สูตร
 3. สูตรที่อยู่ก่อน 3 สูตรนั้น ควรเป็นสูตรที่ผิดงวดที่ 10
 4. สูตรที่อยู่หลัง 3 สูตรนั้น ควรเป็นสูตรที่ยังไม่เคยผิดเลย
 5. ใน 3 สูตรนั้นจะมีเลขผลลัพธ์รวมกันได้ 4 ตัว สามารถเอาเลขทั้ง 4 ตัวไปใช้ได้ หรืออาจจะเลือกเอาเฉพาะ 2 ตัวแรกที่เหมือนกันจาก 2 สูตรแรกไปใช้ก็ได้
 6. เลขที่เราเลือกแล้ว เราจะใช้เป็นเลขเด่น

อย่าลืมว่า "หวย" คำนวณไม่ได้ นะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าแนวทางใดๆ มันก็จะมีทั้งผิดและถูกปะปนกันอยู่เสมอ


หน้าจอหลักของ Supersootr20Plus