โปรแกรมตรวจสอบสูตร ฮานอย
MESOOTR.COMการแทนค่าหลักต่างๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
0-44789 - 32941 - 51939 - 62426
A-BCDEF - GHIJK - LMNOP - QRSTU
ประเภท สูตรทั่วไป สูตรรวมแต้ม
ตำแหน่ง
ชื่อสูตร
สูตร
เงื่อนไข เลขมาครบ
กรองสูตร ลบสูตรที่ผิดมากกว่า ครั้ง
จำนวนงวด งวด จาก 1285 งวด
ซ่อนสูตร ซ่อน ไม่ซ่อน
    วิธีการใช้งาน
  1. เลือกประเภทของสูตร
  2. เลือกหลักที่ต้องการตรวจสอบ
  3. ป้อนหรือไม่ป้อนข้อความช่วยจำก็ได้
  4. ป้อนสูตร เน้นเป็นสูตรภาษาอังกฤษ
  5. ระบุจำนวนงวด ค่าปกติคือ 25 งวด
  6. คลิกปุ่ม "ตรวจสอบ"
mawinbet++เฮียหอย++เฮียหนอน++รวมโปรแกรม