โปรแกรมตรวจสอบสูตร Hangseng
MESOOTR.COM


การแทนค่าหลักต่างๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
0-259-95 * 058-96
A-BCD-EF * GHI-JK
รอบ รอบเช้า รอบบ่าย รวมเช้าและบ่าย
ประเภท สูตรทั่วไป สูตรรวมแต้ม
ตำแหน่ง
ชื่อสูตร
สูตร
จำนวนงวด งวด จาก 926 งวด
ซ่อนสูตร ซ่อน ไม่ซ่อน
    วิธีการใช้งาน
  1. เลือกรอบ
  2. เลือกประเภทของสูตร
  3. เลือกหลักที่ต้องการตรวจสอบ
  4. ป้อนหรือไม่ป้อนข้อความช่วยจำก็ได้
  5. ป้อนสูตร เน้นเป็นสูตรภาษาอังกฤษ
  6. ระบุจำนวนงวด ค่าปกติคือ 25 งวด
  7. คลิกปุ่ม "ตรวจสอบ / Check"
mawinbet++mawinbet++รวมโปรแกรม++mawinbet++mawinbet